• Poznáte niekoho, kto sa chystá predať nehnuteľnosť???

  • Kontaktujte nás a využite možnosť získania finančnej odmeny vo výške 100,- Eur.
  • Vyplatenie odmeny za tip je podmienené úspešným predajom predmetnej nehnuteľnosti.

  • Navyše, pokiaľ si želáte, aby Vaša informácia o predaji alebo prenájme nehnuteľnosti
    zostala diskrétna, Váš tip zostane utajený.

  • Kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo pomocou nasledovného formulára.2